Zo salaša do mesta

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj spolu s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Považská Bystrica zorganizovali podujatie Zo salaša do mesta. Zúčastnili sa ho viacerí farmári – ovčiari z okolitých obcí a taktiež remeselníci, ktorí sú s ovčiarstvom veľmi úzko spätý (priadka, zvonkár, fujarista). Podujatie sa uskutočnilo dňa 8. apríla 2017 pri mestskom úrade v Považskej Bystrici pod záštitou primátora Považskej Bystrice, ktorý na začiatok predniesol úvodné slovo a privítal účastníkov podujatia. Celým podujatím sprevádzal moderátor Eduard Janíček, podpredseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Hosťom podujatia bol Ing. Karol Herian, CSc. špecialista v oblasti spracovania mlieka. Vo svojom príhovore predstavil pozitívne účinky mlieka a mliečnych výrobkov, najmä bryndze pre ľudský organizmus a vyzval na ich pravidelnú konzumáciu, ktorá na Slovensku nižšia ako vo vyspelejších krajinách EÚ.
Dokumenty na stiahnutie: