Agrokomplex 2017

V dňoch 17.-20. augusta 2017 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konal 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017. Národná sieť rozvoja vidieka sa spoločne s partnermi zo Slovenska i zahraničia a predovšetkým s verejno-súkromnými partnerstvami prezentovala v priestoroch pavilónu M2. Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR bola zameraná predovšetkým na informovanie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020 a poskytovanie poradenstva v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Verejno-súkromné partnerstvá sa zamerali na prezentáciu svojich tradícií, regionálnych produktov a potravín a širokej členskej základne. Novinkou bol detský kútik ponúkajúci voľnočasové aktivity pre najmenších návštevníkov.
 
Dokumenty na stiahnutie: