Agrokomplex 2018

V dňoch 16.-19. augusta 2018 sa v priestoroch národného výstaviska Agrokomplex v Nitre konal 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018. Národná sieť rozvoja vidieka sa spoločne s partnermi zo zahraničia a schválenými miestnymi akčnými skupinami  prezentovala v priestoroch pavilónu F.  
Dokumenty na stiahnutie: