Zrealizovaná činnosť

V tejto časti môžete nájsť informácie o zrealizovaných aktivitách Regionálnej antény NSRV SR pre Trenčiansky kraj.