Aplikácia GSAA v praxi

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj usporiadala informačný seminár: "Aplikácia GSAA v praxi", ktorý sa konal dňa 27. apríla 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy Pruské č. 294. V priebehu seminára boli poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, prezentácia Geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) ako súčasti jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018, vrátane praktických príkladov.