Lesné hospodárstvo a neštátni vlastníci lesov

Neštátne lesy sú významným producentom dreva ako ekologickej a obnoviteľnej suroviny a ich spoločenstvá vlastníkov sú najväčšou komunitou občanov na vidieku. Táto komunita poskytuje významné mimoprodukčné úžitky celej verejnosti v oblasti ekonomiky, sociálnych a ekosystémových služieb. Aj preto regionálna anténa Národnej siete rozvoje vidieka SR pre Trenčiansky kraj sa rozhodla uskutočniť dňa 29.10.2016 v Trenčianskych Tepliciach aktivitu – informačný seminár zameraný práve na problematiku lesného hospodárstva. Cieľom aktivity bolo informovať účastníkov o tom, ako Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 môže zlepšiť efektivitu hospodárenia, o legislatíve týkajúcej sa lesného hospodárstva a o riešeniach aktuálnych problémov neštátnych vlastníkov lesov. Celkom sa seminára zúčastnilo 53 osôb.
Dokumenty na stiahnutie: