Informačný seminár pre obce

Dňa 13. decembra 2016 zorganizovala regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj informačný seminár pre obce. Nosnými témami seminára boli informácie o najdôležitejších ustanoveniach aktuálneho znenia zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na obce a informovanie o verejnom obstarávaní pri zákazkách s nízkymi hodnotami a cez systém elektronického trhoviska. Seminár sa uskutočnil vo vidieckom priestore salaša Kostrín v obci Klátova Nová Ves, okres Partizánske. 
Dokumenty na stiahnutie: