Stretnutie pracovnej skupiny LEADER/CLLD

Dňa 2. mája 2018 sa na území Kopaničiarskeho regiónu – MAS v priestoroch Hotela Lipa uskutočnilo druhé stretnutie pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni. Jeho účastníkmi boli zástupcovia všetkých ôsmych miestnych akčných skupín z Trenčianskeho kraja, ktorým bol udelený štatút miestnej akčnej skupiny.
Dokumenty na stiahnutie: