Pripravované aktivity

Pripravované aktivity​ v 3.Q.2022:

Názov aktivity: Agrokomplex 2022
Termín a miesto/ forma: 18.-21.8.2022, Nitra
Predpokladaný počet účastníkov: 1 (regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj)
Cieľ: Podpora účasti miestnych akčných skupín z Trenčianskeho kraja, remeselníkov, regionálnych producentov 
a zabezpečenie vystúpení folklórnych súborov a skupín v rámci kultúrneho programu na pódiu NSRV SR.

Názov aktivity: Země živitelka 2022
Termín a miesto/ forma: august 2022, České Budějovice (Česká republika)
Predpokladaný počet účastníkov: 1 (regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj)
Cieľ: Propagácia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky SR 2014 - 2022, príkladov dobrej praxe a Národnej siete rozvoja vidieka SR.