Pripravované aktivity

Pripravované informačné a vzdelávacie aktivity RA NSRV SR:
  • Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014-2020 (október 2017) 
  • Informačný seminár pre MAS (november - december 2017)
Pripravované informačné a vzdelávacie aktivity RA NSRV SR:
  • Predaj z dvora - zahraničná odborná exkurzia do Slovinska (17.-19.10.2017)
kapacita obsadená

​O ďalších pripravovaných aktivitách v 4.Q.2017 Vás budeme informovať.
SK