Podpora rozvojových aktivít na vidieku a CLLD

Dňa 25. októbra 2016 sa konal v obci Mestečko informačný seminár zameraný na podporu rozvojových aktivít na vidieku a CLLD, ktorý realizovala regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj. 
Dokumenty na stiahnutie: