Výzva č. 57/PRV/2022 pre MAS TN kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár Výzva č. 57/PRV/2022 pre MAS, ktorý sa uskutoční dňa 10. októbra 2022 v priestoroch Facility System Hub, Bratislavská 614, 911 05 Trenčín.
V priebehu seminára budú poskytnuté aktuálne informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a nových dokumentoch z oblasti implementácii stratégií CLLD. Seminár sa uskutoční prezenčnou i online formou.
 
Dokumenty na stiahnutie: