CHOVATELIA MÔŽU OD 24.10.2022 DO 2.11.2022 ŽIADAŤ O POMOC NA ZMIERNENIE DOPADOV SUCHA.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejila výzvu na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.60698 (2020/N).

Alokovaná suma je 50 miliónov EUR pričom maximálna kompenzácia na jedného chovateľa (jedno IČO) je 500 000 eur (podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022).

Výzva bude otvorená desať dní a oprávnení a registrovaní žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti PPA

cez systém ITMS2014+

od 24. októbra 2022 do 2. novembra 2022.

Viac informácií nájdete na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry: https://www.apa.sk/aktuality/chovatelia-mu-od-pondelka-iada-o-pomoc-na-z...