Propagácia - účasť na výstave Agrokomplex 2016

V dňoch 18.-21. augusta 2016 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konal 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. Počas tejto výstavy návštevníci zavítali aj do pavilónu M1, v ktorom sa prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR spoločne s partnermi zo Slovenska i zahraničia a predovšetkým s verejno-súkromnými partnerstvami. Prezentácie Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zamerané predovšetkým na predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, prezentácie príkladov dobrej praxe. Verejno-súkromné partnerstvá sa zamerali na prezentáciu výsledkov implementácie Integrovaných stratégií rozvoja územia v predchádzajúcom období, svojich tradícií, regionálnych produktov a potravín a svojich členov.
Dokumenty na stiahnutie: