Predaj z dvora - odborná zahraničná exkurzia

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás uskutočnila v dňoch 18. -20. októbra 2016 v Slovinsku aktivitu Predaj z dvora - zahraničná odborná exkurzia.
Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
Dokumenty na stiahnutie: