MAS

Zoznam schválených miestnych akčných skupín v Trenčianskom kraji: 

Názov MAS

Údaje o MAS

Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina http://www.kopaniciarskyregion.sk/
Miestna akčná skupina Inovec http://www.masinovec.sk/
Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry http://www.ozmasrhn.sk/index.html
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy  http://mas-sv.sk/
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie  http://www.masstredneponitrie.sk/
Miestna akčná skupina Vršatec http://www.masvrsatec.sk/
Naše Považie http://www.nasepovazie.sk/
Žiar  https://www.masziar.sk/


Zoznam schválených MAS v rámci celého Slovenska nájdete na stránke NSRV
SK