MAS

Zoznam Miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev bude uverejnený na stránke po ich schválení riadiacim orgánom.
SK