Zmeny legislatívy lesného hospodárstva, ochrany prírody a ich väzby na PRV SR 2014-2020

RA NSRV SR pre TN kraj Vás pozýva na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 23. novembra 2019 v priestoroch Účelového zariadenia lesnej pedagogiky Antonstál, Nemšová. V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, legislatíve týkajúcej sa pozemkových spoločenstiev a o riešeniach aktuálnych problémov neštátnych vlastníkov lesov v podmienkach Slovenskej republiky. 
Dokumenty na stiahnutie: