Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD a obstarávanie v podopatrení 19.4

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: PRV SR 2014-2020  Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD a obstarávanie v podopatrení 19.4, ktorý sa uskutoční dňa 30. júna 2020
v priestoroch Reštaurácie Nemšovanka, SNP 112, Nemšová. V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, implementácii stratégií CLLD a schválených Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR v podopatreniach 19.2 a 19.4. 
 
Dokumenty na stiahnutie: