Stratégie CLLD a ich implementácia II.

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj organizovala informačný seminár: Stratégie CLLD a ich implementácia II., ktorý sa konal dňa 20. septembra 2019 v Mníchova Lehota. 
Dokumenty na stiahnutie: