Rodinné popoludnie na družstevnom dvore - 2.7.2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj
v spolupráci s PD Bošáca vás pozývajú na aktivitu 
Rodinné popoludnie na družstevnom dvore

Aktivita sa uskutoční v termíne 2.7.2022 v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Bošáca

Dokumenty na stiahnutie: