Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Výzva č. 27/PRV/2018)

Dňa 16. februára 2018 sa konal informačný workshop „Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Výzva č. 27/PRV/2018)“, ktorý organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás. V priebehu workshopu boli poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, ďalej o výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie. 
Dokumenty na stiahnutie: 
SK