Online workshop - Dlhodobá vízia pre vidiek

Termín: 13.1.2021
Forma: online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na online workshop Dlhodobá vízia pre vidiek

V priebehu workshopu budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a iniciatíve Európskej komisie k pripravovanej Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti. Workshop je určený pre zástupcov Miestnych akčných skupín a ďalších organizácií a osôb pôsobiacich na vidieku na území Trenčianskeho kraja.
Dokumenty na stiahnutie: