Konferencia: „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj, Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnych krajom a Trnavským samosprávnym krajom, usporiadala konferenciu:

„Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“

Termín: 14.11. – 15.11. 2019

Miesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice

Prihlasovanie bolo možné na stránke:
https://www.sietmas.sk/konferencia-2019.html
Dokumenty na stiahnutie: