Automaty   Kiosky Spracovanie

Môže farmár zarobiť na mlieku ?

Legislatíva predaj z dvora  
  na mlieko

..na fľaše

na výrobky

domčeky   mlieka  
     

Akcia Mínus -7% na dopln.technol.

Automaty na surové kravské mlieko

Farmársky predaj výrobkov z automatu 24 hodín denne

Prečo pijem mlieko?

Mobilný mliečny automat

     Farmársky predaj výrobkov z automatu 24 hodín denne
       
        !!!  NEPREHLIADNITE novú legislatívu  !!!
  • Nariadenie č. 360/2011 Z.z. pre priamy predaj farmárskych výrobkov                                                                                                       pozri  => TU !
  • Nariadenie č. 359/2011 Z.z. na požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá                                     pozri  => TU !                                - obidve nariadenia sú účinné od 1.11.2011
  • Metodická príručka        pozri  => TU !
  • Žiadosť o schválenie potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby                                                                          pozri  => TU !    
 
11/01/2013
Zverejnenie najčastejších chýb v ŽoNFP a ŽoP miestnych akčných skupín a konečných prijímateľov v rámci opatrení 4.1 a 4.3, osi 4 Prístup LEADER

Rýchle linky

verejné obstarávanie

Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb sa od 15. júna 2011 riadi novými pravidlami !!!

   Firma MVL Štefánek s.r.o. ponúka svoje služby v oblasti VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA nielen pre klientov, ktoré sú povinní obstarávať tovary, stavebné práce a služby v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ale aj pre záujemcov a uchádzačov, ktorí sa chcú úspešne zúčastniť verejných súťaží.

Kompletné služby a poradenstvo v procese verejného obstarávania firma zabezpečuje prostredníctvom svojich skúsených zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilými osobami na verejné obstarávanie => získajte viac informácii ! 

    

    Regionálne pracovisko  Trenčín

 
     

NOVÁ AKCIA

Akcia "MÍNUS - 7 %" na doplnkovú technológiu

 
     

 

 

Na obdobie od 1. júna 2011 až do odvolania platí akcia:

- 7 % na doplnkovú technológiu:

                   »  prevetrávanie objektov a ochladzovanie dobytka,  

                                                čadičová dlažba  «

 

 

 

Aktuálne správy

 

Priame platby - klikni sem

28.3.2011

 
 

 

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013  - aktuálne výzvy:  

- opatrenie 1.1  Modernizácia fariem č. 2012/PRV/04

- opatrenie 1.2  Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného  hospodárstva č. 2012/PRV/14

 

 
  Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP PRV SR 2007 – 2013 pre 4. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem => tu získajte informácie !  
  Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP PRV SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného  hospodárstva => tu získajte informácie !    
 

staršie správy

 
   

Ste návštevníkom: Návštevníkov celkom ďakujeme

   

 Copyright © 2006-2012 MVL Štefánek s.r.o. Všetky práva vyhradené.