Tematická pracovná skupina LEADER/CLLD (Trenčiansky kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Stretnutie sa uskutoční 14. júna 2021 v priestoroch Reštaurácia Meridiana, Prievidzská cesta 55, Bojnice

Dokumenty na stiahnutie: