Tematická pracovná skupina LEADER/CLLD (TN kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Stretnutie sa uskutoční dňa 13.6.2022 v Kaštieli Ottlýk, Horné Ozorovce 1, Bánovce nad Bebravou

Predmetom pracovného stretnutia budú aktuálne informácie týkajúce sa Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a nových dokumentov z oblasti implementácie stratégií CLLD.

Dokumenty na stiahnutie: