Online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Seminár sa uskutoční 2.3.2021 o 9.00 hod., prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Jedná sa o podujatie Centrálnej jednotky NSRV SR.
Viac informácií a pozvánka s programom:
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2370