Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS) - Stredné Slovensko

Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky, Banskobystrický a Žilinský kraj pozývajú zástupcov MAS z Trenčianskeho, Banskobystrického a Žilinského kraja na školenie „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Aktivita sa uskutoční 16. a 17. mája 2022

Miesto: Hotel Svätojánsky kaštieľ v Liptovskom Jáne  (www.svatojanskykastiel.sk)

Dokumenty na stiahnutie: