Informačný workshop: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás srdečne pozýva na informačný workshop: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (Výzva č. 27/PRV/2018), ktorý sa uskutoční dňa 16.2.2018 v priestoroch Hotela Panorama v Trenčianskych Tepliciach. Začiatok je o 9:30 hod. V priebehu seminára budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, výzve č.27/PRV/2018 na predkladanie ŽoNFP na prevádzkové náklady a oživenie, kritériách pre výber projektov a i. Nakoľko je workshop prioritne zameraný na problematiku MAS je určený najmä zástupcom podporených MAS z územia Trenčianskeho kraj, príp. ďalším záujemcom o uvedenú problematiku.
dátum akcie: 
piatok, február 16, 2018
Obrázok akcie: