Informačný webinár pre farmárov k aktuálnej výzve 4.1

Termín: 14. december 2020
Forma: online, prostredníctvom aplikácie ZOOM

V priebehu webinára budú poskytnuté podrobné informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a vyhlásenej výzve Pôdohospodárskej platobnej agentúry v podopatrení 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. 
Webinár je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Trenčianskom kraji – najmä fyzické alebo právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárstve.


 
Dokumenty na stiahnutie: