Informačný seminár "Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014-2020"

Seminár sa konal dňa 28. októbra 2017 v Trenčianskych Tepliciach. Aktuálnosť problematiky sa prejavila aj na účasti - celkovo sa ho zúčastnilo 65 osôb z radov lesných, urbárskych a pasienkových spoločenstiev a spoločností z Trenčianskeho kraja.  
Dokumenty na stiahnutie: 
SK