Biodynamické poľnohospodárstvo v ovocinárstve – vykopávanie preparátov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Biodynamické poľnohospodárstvo v ovocinárstve – vykopávanie preparátov.

Aktivita sa uskutoční v termíne 21. mája 2022 v priestoroch Biodynamic Libichava, č. 50, Libichava

V priebehu seminára budú poskytnuté aktuálne informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 a aktuálnych výzvach PPA pre malých a mladých poľnohospodárov - podopatrenia 6.1 a 6.3.
 

Dokumenty na stiahnutie: